Den här webbplatsen är inte aktuell!


Från och med årsskiftet ingår tidigare Pojo svenska församling och Karis svenska församling i den nybildade Karis-Pojo svenska församling.

Den nya webbplatsen når du härDAGENS ORD

Så sade Herren:
Slå in på vägarna från fordom, fråga efter de gamla stigarna,efter den rätta vägen.Ta den vägen, och ni skall finna vila.

Jer 6:16